Điều khoản & Điều kiện - Điều khoản dịch vụ

Khi mua và tải xuống phần mềm ứng dụng TheOneSpy, người dùng cuối đồng ý với những điều sau:

  • Người đó sẽ không sử dụng các hoạt động dịch vụ TheOneSpy đi ngược lại luật pháp liên bang và tiểu bang
  • Sẽ không làm thay đổi chức năng và khả năng sử dụng của phần mềm ứng dụng TheOneSpy liên quan đến các tính năng bảo mật của phần mềm ứng dụng TheOneSpy. Những điều này có thể làm thay đổi kiểm tra của ứng dụng về việc không cho phép sao chép bất kỳ nội dung nào thông qua dịch vụ TheOneSpy hoặc cản trở chức năng bằng cách thực thi một số hạn chế đối với việc sử dụng phần mềm ứng dụng.
  • Không ảnh hưởng xấu đến ứng dụng như tạo vi-rút làm tổn hại đến chức năng của phần mềm ứng dụng TheOneSpy nói chung hoặc ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng phần mềm ứng dụng TheOneSpy khác.
  • Không đăng, lưu trữ, gửi, truyền hoặc phổ biến bất kỳ dữ liệu nào vượt qua các bằng sáng chế hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào liên quan đến phần mềm ứng dụng TheOneSpy
  • Không sử dụng giao diện tự động trong việc truy cập phần mềm ứng dụng TheOneSpy vì lợi ích của người dùng cuối mà không có sự cho phép rõ ràng của chúng tôi. Người dùng cuối cũng không nên sử dụng phiên bản sửa đổi của phần mềm ứng dụng bao gồm (nhưng không giới hạn) để có quyền truy cập trái phép hoặc kiểm soát dịch vụ TheOneSpy.
  • Không bán hoặc chuyển tài khoản dịch vụ TheOneSpy của bạn cho người khác cũng như không cấp quyền truy cập cho bên thứ ba đó.
  • Khách hàng luôn tuân theo và phải tuân thủ các điều kiện liên quan đến thanh toán và hoàn tiền.
  • Không bao giờ tải xuống, cài đặt và kích hoạt phần mềm ứng dụng TheOneSpy trên điện thoại di động mà bạn không làm như vậy nếu không có sự cho phép trên giấy tờ thích hợp từ bên bị ảnh hưởng.
  • Tuyệt đối tránh vi phạm luật pháp tiểu bang, liên bang hoặc địa phương ở nước bạn
  • Cấm lấy dữ liệu từ điện thoại di động bằng phần mềm ứng dụng TheOneSpy không thuộc sở hữu của người dùng cuối hoặc không có sự đồng ý bằng văn bản từ chủ sở hữu của thiết bị cụ thể.

KẾT THÚC DỊCH VỤ

Phần mềm ứng dụng TheOneSpy cùng với mọi dịch vụ có quyền chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của người dùng cuối mà không cần thông báo trước và bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào được đính kèm dựa trên a) Sự hiểu biết của dịch vụ TheOneSpy rằng bạn vi phạm trực tiếp bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận, b) TheOneSpy tin rằng bạn đã cố ý và thường xuyên vi phạm quyền sở hữu trí tuệ mang phần mềm ứng dụng nói chung hoặc đối với các bên bị ảnh hưởng, c) đã không hoạt động lâu dài đối với các dịch vụ của TheOneSpy hoặc d) chưa trả các khoản phí còn nợ. Hơn nữa, đây là những bổ sung cho bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác mà dịch vụ ứng dụng TheOneSpy có thể có về mặt pháp lý hoặc căn cứ.

NGAY LẬP TỨC

Bạn đồng ý không bồi thường cho dịch vụ TheOneSpy cùng với những người liên kết với nó theo bất kỳ cách nào từ a) mọi cáo buộc pháp lý như kiện cáo, thiệt hại, v.v., cùng với bất kỳ khoản phí phát sinh nào được trả cho luật sư cho tình huống đó, b) trong sự kiện bạn vi phạm quyền của người khác hoặc bên liên quan hoặc c) không thể duy trì các điều khoản của Thỏa thuận này. Trong những trường hợp như vậy, khi dịch vụ TheOneSpy triển khai biện pháp bảo vệ cho nguyên nhân của nó, bạn đồng ý cung cấp hỗ trợ đầy đủ cho nguyên nhân đó.

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI PHÁP LUẬT PHÁP ÁP DỤNG, ỨNG DỤNG, DỊCH VỤ THEO TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN NỀN TẢNG CỦA CHÚNG TÔI (KHÔNG GIỚI HẠN) ĐỂ PHÁT TRIỂN VÀ KIẾM TIỀN, KHÔNG S BE KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI ĐỐI TÁC, ĐỐI TÁC KINH NGHIỆM SỬ DỤNG PHẦN MỀM ỨNG DỤNG THEONESPY, TUYỆT VỜI DỊCH VỤ THEONESPY ĐƯỢC THÔNG TIN VỀ TIỀM NĂNG CỦA KHẢ NĂNG TUYỆT VỜI. TUY NHIÊN, TUYỆT VỜI CỦA TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ RẤT NHIỀU DỊCH VỤ THEONESPY SỞ HỮU CỦA BẠN KHÔNG PHẢI TRÊN SỐ TIỀN CỦA: A) TỔNG SỐ TIỀN BẠN TRẢ TIỀN SAU KHI THAM GIA CỦA 12 ĐÔ LA. TỔNG THIỆT HẠI S DEP GỬI LÊN TỪ KHI NÀO CỦA HAI LÀ TUYỆT VỜI.

QUYỀN CỦA DỊCH VỤ THEONESPY

Dịch vụ TheOneSpy, cùng với tất cả các nội dung và tài liệu bổ sung bao gồm (nhưng không giới hạn ở) nhãn hiệu, bản quyền, hình ảnh, mã, v.v. thuộc quyền sở hữu duy nhất của dịch vụ TheOneSpy và các bên liên kết. Người dùng cuối chỉ bị ràng buộc sử dụng phần mềm ứng dụng trong phạm vi được quy định rõ ràng trong giấy phép đã mua của họ và người dùng cuối đồng ý tuân thủ giới hạn đó.

NHỮNG HẠN CHẾ

Là người dùng dịch vụ TheOneSpy, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không: a) thử sao chép phần mềm ứng dụng TheOneSpy dưới bất kỳ hình thức nào; b) thay đổi phần mềm ứng dụng TheOneSpy theo bất kỳ cách nào để phù hợp với nhu cầu của bạn; c) ảnh hưởng đến chức năng và tính năng hiện tại của phần mềm ứng dụng TheOneSpy; d) thiết kế ngược phần mềm ứng dụng hoặc truy cập mã nguồn của ứng dụng; e) cho mượn, bán, cho thuê phần mềm ứng dụng TheOneSpy cho một phần khác; f) thương mại hóa việc sử dụng phần mềm ứng dụng TheOneSpy và sẽ chỉ đưa phần mềm ứng dụng TheOneSpy sử dụng theo yêu cầu của riêng bạn theo thỏa thuận và luật pháp; g) thay đổi bất kỳ tài liệu nào như (nhưng không giới hạn) bản quyền, logo hoặc bất kỳ yếu tố nhận dạng nào khác của phần mềm ứng dụng TheOneSpy cùng với bất kỳ phần mềm nào khác được sử dụng cùng với phần mềm ứng dụng TheOneSpy.

CHÍNH SÁCH DỮ LIỆU

Phần mềm ứng dụngOneSpy cho phép người dùng hoàn toàn tự do tải lên dữ liệu người dùng có thể được lưu trữ, lưu trữ, chia sẻ và / hoặc xuất bản bởi người dùng cuối. Tuy nhiên, người ta tin rằng người dùng cuối sẽ làm như vậy theo thỏa thuận và điều khoản dịch vụ cùng với luật áp dụng. Người dùng cuối sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho dữ liệu của chính họ và tiềm ẩn rủi ro lưu trữ và truyền dữ liệu.

Dịch vụOneSpy sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với dữ liệu được chia sẻ bởi người dùng cuối hoặc trong trường hợp dữ liệu bị theo dõi nếu chúng tôi có lý do để tin rằng nó được thực hiện không phù hợp hoặc trái pháp luật. Hơn nữa, TheOneSpy không xác nhận hay kiểm soát chất lượng dữ liệu được tải lên bởi người dùng cuối. Hơn nữa, chúng tôi hoàn toàn có lý do để ngăn người dùng cuối tải lên dữ liệu hoặc xóa hoàn toàn vì lý do chúng tôi cho là phù hợp tại bất kỳ khung thời gian cụ thể nào.

Dịch vụOneSpy cũng có thể sử dụng dữ liệu bạn gửi để xác định vị trí của bạn, còn được gọi là Dữ liệu người dùng. Hành động tải xuống, mua đăng ký cho phần mềm ứng dụng TheOneSpy mà bạn đồng ý với tất cả các điều trên đối với các điều kiện được đặt trong phần Quyền riêng tư của chúng tôi. Dịch vụOneSpy cũng không đảm bảo hoặc yêu cầu bảo đảm mức độ chính xác, đầy đủ và kịp thời của Dữ liệu vị trí.

SỬA ĐỔI TƯƠNG LAI VÀ CẬP NHẬT

Điều khoản dịch vụ và tiêu chí sử dụng có thể trải qua những thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, tất cả các thay đổi như vậy sẽ được đăng trên trang web dịch vụ TheOneSpy và người dùng cuối sẽ bị ràng buộc tuân thủ các thay đổi đó miễn là họ vẫn đang sử dụng phần mềm ứng dụng TheOneSpy.

ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN VÀ HỦY BỎ ĐĂNG KÝ

Dịch vụ TheOneSpy được mua trên một thuê bao. Trong trường hợp bạn muốn mua đăng ký đó, bạn sẽ cần thanh toán qua thẻ tín dụng. Tùy thuộc vào loại và thời lượng của gói đăng ký bạn chọn, Chúng tôi cung cấp một khoản thanh toán một lần để có được đăng ký trong một khoảng thời gian mong muốn. Thời gian có thể thay đổi tùy thuộc vào gói khách hàng chọn. Khách hàng phải gia hạn dịch vụ theo cách thủ công sau khi hoàn thành thời gian đăng ký. Nhóm của chúng tôi đảm bảo rằng quy trình đổi mới đơn giản và dễ dàng. Tất cả những gì bạn cần làm là nhập mã 3D để hoàn tất quy trình thanh toán, sau đó đăng ký hiện tại của bạn sẽ được gia hạn ngay lập tức. Nói cách khác, bạn không cần phải cài đặt hoặc tải xuống dịch vụ để gia hạn đăng ký. Khách hàng cũng có quyền hủy đăng ký bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, chúng tôi không cung cấp hoàn trả hoặc hoàn trả cho thanh toán dịch vụ trong trường hợp này. Khi bạn đã kích hoạt đăng ký, chúng tôi không chịu trách nhiệm hoàn trả khoản thanh toán ngay cả khi bạn hủy nó trước khi hoàn thành.