gián điệp 360 nghe trực tiếp

Điệp Viên Trực Tiếp 360

Nhật ký cuộc gọi

Nhật ký cuộc gọi

Ứng dụng ghi âm bao quanh

Ghi âm / B Surround

máy đuổi mật khẩu

Mật khẩu Chaser

Keylogger

ứng dụng gián điệp tiktok

Ứng dụng nhắn tin xã hội / hủy root

ứng dụng gián điệp tiktok

Trò chuyện truyền thông xã hội / ROOT

Chụp màn hình

Ghi lại màn hình trực tiếp

SMS

email theo dõi điện thoại di động

E-mail

Liên hệ

Các cuộc hẹn và lịch

giám sát trên đa phương tiện Android

Ảnh & Đa phương tiện

Lịch sử Internet & Dấu trang

Đấu kiếm GEO

Hàng rào địa lý

Theo dõi vị trí địa lý

Bảo mật và sử dụng cá nhân

Cảnh báo SMS / Email

Tính năng linh hoạt

Mềm dẻo

Giấy phép / Chuyển đổi thiết bị

thông tin thiết bị Android

Thông tin thiết bị

lệnh bảng điều khiển từ xa

Hoạt động từ xa

Lọc / Chặn web

Menu