fbpx

Sửa đổi cài đặt tải lên dữ liệu của bạn với tùy chọn riêng của bạn

TheOneSpy hiểu rằng mỗi bạn là khác nhau và có những nhu cầu riêng biệt. Bạn có thể điều chỉnh phần mềm theo nhu cầu của riêng mình bằng cách sửa đổi cài đặt tải lên dữ liệu của bảng điều khiển với tùy chọn của riêng bạn.

Người dùng có thể đặt tùy chọn như thế nào?

Người dùng có thể dễ dàng truy cập cài đặt ứng dụng TheOneSpy thông qua đăng nhập và có thể sửa đổi mọi cài đặt dữ liệu có sẵn sau đây.

Cài đặt đồng bộ hóa cho phép bạn tải dữ liệu lên hơn

Trong cài đặt đồng bộ hóa, người dùng được kích hoạt để đặt tùy chọn của mình, người dùng có thể hạn chế / bắt đầu bất kỳ nhật ký cá nhân hoặc tất cả các tính năng hoặc người dùng có thể bắt đầu bất kỳ nhật ký cá nhân hoặc tất cả các tính năng.

Cài đặt ứng dụng cho phép bạn bắt đầu hoặc tạm dừng ứng dụng TheOneSpy

Người dùng có hai tùy chọn cùng một lúc, họ có thể ngừng ứng dụng hoạt động trên thiết bị đích hoặc họ có thể bắt đầu ứng dụng làm việc trên thiết bị được nhắm mục tiêu.

Đặt tùy chọn Theo dõi Vị trí qua trang tổng quan

Người dùng có thể đặt tùy chọn trong khoảng thời gian ba lần như 5 phút, 30 phút và 60 phút cho tính năng theo dõi vị trí của ứng dụng TOS. Trong các khoảng thời gian này, người dùng có thể nhận được thông tin nhật ký vị trí được cập nhật trên bảng điều khiển của nó.

Đặt cài đặt thông báo thay đổi SIM

Người dùng chỉ cần đặt số liên lạc cá nhân của mình trong ứng dụng trong cài đặt Số thông báo thay đổi SIM. Nếu thiết bị đích thay đổi Thẻ SIM thì một tin nhắn văn bản ẩn chứa số sim mới sẽ tự động tạo và gửi đến số thông báo đã cho của bạn.

Đồng bộ hóa nhật ký với các kết nối internet khác nhau

Các cài đặt này cho phép người dùng đặt tùy chọn của ứng dụng TOS hoạt động theo các điều kiện sau. Người dùng có thể đặt tùy chọn tải lên dữ liệu để hoạt động với kết nối internet WiFi, kết nối dữ liệu di động, với cả hai hoặc, không tùy chọn đồng bộ hóa với bất kỳ ai.

Hạn chế cuộc gọi đến trên điện thoại mục tiêu

Người dùng có đặc quyền hạn chế các cuộc gọi đến không phù hợp trên thiết bị được nhắm mục tiêu của mình. Anh ấy / Cô ấy có thể đưa tối đa 5 số vào danh sách đen và sau đó 5 số bị hạn chế này sẽ không thể thực hiện cuộc gọi trên thiết bị mục tiêu của bạn.

Chặn Internet khi đang lái xe từ xa

Nếu người dùng muốn chặn tất cả các hoạt động trên internet khi mục tiêu của họ đang lái sau tay lái, anh ấy / cô ấy có thể chặn tất cả các hoạt động internet trên thiết bị mục tiêu từ xa.

Chặn SMS khi đang lái xe trên điện thoại mục tiêu

Người dùng có quyền chặn tất cả SMS đã gửi hoặc nhận trên thiết bị mục tiêu của mình từ xa khi mục tiêu đang lái sau các bánh xe.

Khởi động lại thiết bị mục tiêu đã root của bạn từ xa thông qua Bảng điều khiển

Người dùng cũng có thể khởi động lại thiết bị được nhắm mục tiêu cùng với điều khiển từ xa, thông qua bảng điều khiển của nó.

Từ xa khởi động lại thiết bị mục tiêu của bạn.

Khởi động lại ứng dụng trên điện thoại di động của bạn từ xa

Trong trường hợp, ứng dụng TheOneSpy không hoạt động đúng hoặc có thể bị sập theo mặc định, sau đó người dùng có thể dễ dàng khởi động lại ứng dụng trên thiết bị đích từ xa.

Khởi động lại ứng dụng giám sát TheOneSpy trên các thiết bị được nhắm mục tiêu của bạn từ xa

Hoạt động với các thiết bị đã Root/Jailbreak

Xóa ứng dụng từ xa trên thiết bị Android mục tiêu

Người dùng có quyền xóa ứng dụng TOS bất cứ lúc nào từ thiết bị đích từ xa.

Xóa Ứng dụng TheOneSpy khỏi thiết bị mục tiêu của bạn từ xa.

TheOneSpy cho phép Chuyển đổi thiết bị / Chuyển đổi nền tảng

Người dùng không phải liên hệ với đại diện dịch vụ khách hàng nếu muốn thay đổi thiết bị đích (Chuyển đổi thiết bị) cho mục đích giám sát; người dùng chỉ cần cài đặt ứng dụng TheOneSpy trên thiết bị mục tiêu mới. Nếu người dùng muốn chuyển đổi nền tảng hoặc hệ điều hành như iOS và Android thì anh ta phải liên hệ với đại diện dịch vụ khách hàng của Tosh để có giấy phép mới để giám sát thiết bị đích chạy với hệ điều hành khác.

Menu