fbpx

Báo cáo sử dụng PC Window – Theo dõi việc sử dụng PC từ xa

Báo cáo sử dụng PC Windows ở một nơi với Phần mềm giám sát Windows TheOneSpy

Bây giờ, hãy nhận tất cả các báo cáo về các hoạt động trên thiết bị cửa sổ mục tiêu của bạn. TheOneSpy cung cấp cho bạn các báo cáo chi tiết về từng hoạt động được thực hiện trên thiết bị cửa sổ mục tiêu của bạn. Tính năng báo cáo là các trang chi tiết về mọi hoạt động đơn lẻ có chức năng với tổng thời gian trang web, tổng thời gian hoạt động và tổng thời gian nhàn rỗi trên thiết bị cửa sổ mục tiêu của bạn. Bạn sẽ có thể nhận báo cáo về những thứ được đề cập sau đây cùng với phạm vi ngày tùy chỉnh, Tất cả người dùng, Tất cả máy tính, Tất cả hoạt động, Chuyên gia và bản in.

  • Trang web hàng đầu
  • Đầu mục
  • Email
  • Hoạt động đăng nhập
  • Nhật ký báo động
  • Năng suất

Làm thế nào để tính năng báo cáo hoạt động?

 Ban đầu, bạn cần thực hiện cài đặt ứng dụng giám sát máy tính trên máy tính xách tay / thiết bị máy tính cửa sổ mục tiêu của bạn. Sau khi quá trình cài đặt kết thúc, bạn cần đăng nhập vào trang web TheOneSpy. Sau khi đăng nhập, hãy truy cập các tính năng và nhấp vào tính năng báo cáo và cuối cùng, bạn sẽ có một bảng báo cáo chi tiết về từng loại hoạt động.

Tính năng Báo cáo giúp bạn như thế nào?

Bây giờ, không có gì có thể bị ẩn khi có ứng dụng giám sát máy tính TheOneSpy trên thiết bị cửa sổ mục tiêu của bạn. Cha mẹ và chủ lao động cho phép nhận báo cáo chi tiết về tất cả các hoạt động được thực hiện bởi con cái và cha mẹ của họ trên thiết bị cửa sổ mục tiêu với lịch trình thời gian hoàn chỉnh.

Bạn có biết những gì xảy ra đằng sau khóa cửa? Bây giờ, bạn làm.

Menu