Giám sát nhân viên

Phần mềm giám sát nhân viên của Tosh cung cấp thông tin như vậy cho phép người dùng chuyên nghiệp của Tosh đọc hướng dẫn toàn diện về chủ lao động, bắt nạt nơi làm việc, giám sát pháp lý, v.v.

Menu