fbpx

Hoạt động lãng phí thời gian của nhân viên tại nơi làm việc - Infographic

Hoạt động lãng phí thời gian của nhân viên tại nơi làm việc

Không có vấn đề gì nếu nhân viên của bạn thường xuyên và đến văn phòng đúng giờ và bạn có thể nghĩ rằng bạn đang hoàn thành công việc. Bạn có thể không nhận thức được thực tế rằng nhân viên thường lãng phí thời gian trong giờ làm việc. Họ làm nhiều hoạt động mà cuối cùng trở thành yếu tố vững chắc của việc lãng phí thời gian. Họ truy cập email, ứng dụng truyền thông xã hội và trang web, cuộc gọi điện thoại di động, tin nhắn văn bản, hoạt động duyệt web và tham gia vào những tin đồn. Chúng ta hãy thảo luận về việc nhân viên thường lãng phí thời gian tại nơi làm việc trong nhiều hoạt động trong giờ làm việc.

Bao nhiêu thời gian nhân viên lãng phí trong giờ làm việc?

Theo số liệu thống kê, 33% của nhân viên lãng phí 30 phút mỗi ngày và 31% lãng phí 1 giờ trên cơ sở thường xuyên tại nơi làm việc, theo khảo sát. Hơn thế nữa, 16% lãng phí 2 giờ, 6% lãng phí 2-3 giờ mỗi ngày làm việc, 2% chất thải 4 giờ3% nhân viên chất thải 5-6 giờ hằng ngày. Tuy nhiên, 60% mua hàng trực tuyến xảy ra trong giờ làm việc trên toàn thế giới.

Thời gian hoạt động của nhân viên

50% của nhân viên thực hiện cuộc gọi điện thoại di động và tin nhắn văn bản và 42% để lãng phí thời gian trong những tin đồn và 39% lãng phí thời gian vào các hoạt động duyệt web. Hơn thế nữa, 38% sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, 27% có được một bữa ăn và nghỉ hút thuốc và 23% truy cập email tại nơi làm việc. Tuy nhiên, chỉ 60% hoặc ít thời gian sử dụng trong năng suất.

Lãng phí thời gian do gián đoạn tại nơi làm việc

Trung bình 56% gián đoạn diễn ra trong một ngày làm việc. Mỗi nhân viên mất hơn 3 phút để chuyển đổi nhiệm vụ và các chuyên gia cho biết gần 2 giờ nhân viên đang lãng phí thường xuyên tại nơi làm việc.

Bạn có thể ngăn chặn nhân viên của bạn lãng phí thời gian và theo dõi năng suất với TheOneSpy

Phương pháp dễ dàng để theo dõi các thiết bị lãng phí thời gian của nhân viên

Chỉ cần cài đặt ứng dụng giám sát nhân viên trên điện thoại di động mục tiêu và máy tính xách tay và máy tính để bàn của bạn. Sau đó, bạn có thể sử dụng máy ghi âm cuộc gọi bí mật và tin nhắn văn bản gián điệp để theo dõi cuộc gọi điện thoại và tin nhắn. Hơn nữa, bạn có thể giám sát hoạt động duyệt nhân viên và email ứng dụng gián điệp để theo dõi email. Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng MAC và giám sát máy tính ứng dụng cho nhân viên gián điệp hợp pháp năng suất với các báo cáo thân thiện với người dùng về tất cả các hoạt động và với tính năng ghi lại màn hình và bạn có thể chặn tối đa các trang web lãng phí thời gian.

Nhân viên-lãng phí thời gian-hoạt động-tại nơi làm việc

Bạn cũng có thể thích

Đối với tất cả các tin tức gián điệp / giám sát mới nhất từ ​​Hoa Kỳ và các quốc gia khác, hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter , như chúng tôi trên Facebook và đăng ký của chúng tôi YouTube trang, được cập nhật hàng ngày.

Menu