Tuyên bố từ chối trách nhiệm và Chính sách pháp lý

  • TheOneSpy không bảo đảm hoặc tuyên bố rằng trang web này sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn, rằng nó sẽ có chất lượng thỏa đáng, nó sẽ phù hợp cho một mục đích cụ thể, rằng nó sẽ không vi phạm quyền của các bên thứ ba, rằng nó sẽ tương thích với tất cả các hệ thống sẽ được bảo mật và tất cả thông tin được cung cấp sẽ chính xác. Chúng tôi không đảm bảo bất kỳ kết quả cụ thể nào từ việc sử dụng trang web này.
  • Không có phần nào của trang web này được dự định để tạo thành lời khuyên và nội dung của trang web này không nên được dựa vào khi đưa ra bất kỳ quyết định hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào.
  • Không có phần nào của trang web này nhằm tạo thành một đề nghị hợp đồng có khả năng chấp nhận. Không có hàng hóa và/hoặc dịch vụ nào được bán thông qua trang web này và thông tin chi tiết về sản phẩm và/hoặc dịch vụ chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin.
  • Mặc dù mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo rằng tất cả các biểu diễn đồ họa của sản phẩm và/hoặc mô tả dịch vụ có sẵn từ TheOneSpy tương ứng với các sản phẩm và/hoặc dịch vụ thực tế, TheOneSpy không chịu trách nhiệm cho bất kỳ biến thể nào từ những mô tả này.
  • TheOneSpy không tuyên bố hoặc đảm bảo rằng các sản phẩm và/hoặc dịch vụ đó sẽ được cung cấp từ chúng tôi hoặc cơ sở của chúng tôi. Vì lý do này, vui lòng liên hệ với chúng tôi trước khi truy cập nếu bạn muốn hỏi về sự sẵn có của bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào. Bất kỳ yêu cầu nào như vậy không làm phát sinh bất kỳ bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý nào rằng các sản phẩm và/hoặc dịch vụ hình thành đối tượng yêu cầu của bạn sẽ có sẵn khi bạn đến cơ sở của chúng tôi.
  • Tất cả thông tin về giá trên trang web là chính xác tại thời điểm trực tuyến. TheOneSpy có quyền thay đổi giá và thay đổi hoặc xóa bất kỳ ưu đãi đặc biệt theo thời gian và khi cần thiết. Tất cả thông tin về giá được xem xét và cập nhật sau mỗi 2 năm.

Bạn thú nhận rằng bạn là chủ sở hữu của điện thoại bạn sẽ cài đặt phần mềm hoặc bạn đã có sự đồng ý bằng văn bản cho việc cài đặt phần mềm trên thiết bị của ai đó.

Bạn thừa nhận rằng phần mềm TheOneSpy đặc biệt được sử dụng cho mục đích pháp lý của cha mẹ và nhân viên kỹ thuật số. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn có những quan niệm sai lầm về tính hợp pháp của việc sử dụng TheOneSpy thì bạn phải giải quyết hoặc tham khảo ý kiến ​​với luật sư của bạn.

TheOneSpy sẽ không bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ ai hoặc dữ liệu thay vì có lệnh của tòa án hoặc bạn đã tìm thấy sử dụng phần mềm cho các động cơ bất hợp pháp. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tôn trọng lệnh của tòa án và hợp tác đầy đủ để điều tra liên tục chống lại tội ác mà bạn đã phạm phải.

Sử dụng phần mềm cho hoạt động vô đạo đức & Hậu quả

Nếu bất kỳ ai sử dụng phần mềm để theo dõi xâm nhập và bất hợp pháp mà không được sự đồng ý, thì nạn nhân có quyền báo chúng tôi về các chi tiết. Đáp lại, chúng tôi buộc phải tuân thủ về mặt pháp lý và chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng trong trường hợp nạn nhân nhận được lệnh của tòa án.

Sao chép quyền

TheOneSpy giữ bản quyền của tất cả nội dung trên trang web của chúng tôi về văn bản, hình ảnh, thiết kế, kiểu dáng, màu sắc và những thứ tương tự. Bên cạnh đó, TheOneSpy là một sản phẩm đã đăng ký nhãn hiệu hoàn toàn được bảo vệ bởi phần mềm của bên thứ ba và từ các luật sư của công ty luật.

Báo cáo và khiếu nại chống lại TheOneSpy

Trong trường hợp ai đó cáo buộc sai sự thật về sản phẩm của chúng tôi hoặc truyền đạt thông tin theo cách cố ý phỉ báng, chúng tôi yêu cầu tất cả các tổ chức truyền thông và cơ quan giám sát nhân quyền xác nhận câu chuyện trước khi xuất bản tài liệu. Chúng tôi sẽ mang theo tất cả các bằng chứng bạn cần để xóa tình trạng của chúng tôi.

Người dùng cuối của TheOneSpy, khi tạo tài khoản và mua phần mềm của họ, theo đó cần phải chấp nhận các điều khoản và điều kiện sau đây bên dưới cùng với biểu mẫu Thỏa thuận.

Không bảo hành bổ sung PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ CỦA TheOneSpy CÙNG VỚI BẤT KỲ ỨNG DỤNG, DỊCH VỤ VÀ/HOẶC PHẦN MỀM CỦA BÊN THỨ 3 ĐƯỢC SỬ DỤNG CÙNG VỚI DỊCH VỤ TheOneSpy ĐƯỢC CUNG CẤP MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ LOẠI BẢO ĐẢM BỔ SUNG NÀO. HỌ SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP Ở TRẠNG THÁI HIỆN TẠI, THEO GIÁ TRỊ MẶT. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM ĐÃ NÓI LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ VÀ CÁC ĐỐI TÁC, NHÀ CUNG CẤP CỦA DỊCH VỤ, HOẶC BẤT KỲ NHÓM BÊN LIÊN QUAN NÀO TƯƠNG TỰ, ĐỀU TUÂN THEO VÀ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH BỞI, MỨC ĐỘ ĐẦY ĐỦ CÁC YÊU CẦU LUẬT ĐỊNH HIỆN HÀNH. DỊCH VỤ TheOneSpy CÙNG VỚI CÁC NHÓM BÊN LIÊN QUAN ĐÃ NÓI, SẼ KHÔNG CHỨNG NHẬN RẰNG CHỨC NĂNG CỦA DỊCH VỤ TheOneSpy SẼ KHÔNG CÓ BẤT KỲ LOẠI LỖI NÀO MÀ NGƯỜI DÙNG GẶP PHẢI HOẶC SẼ KHÔNG CÓ BẤT KỲ GIÁN ĐOẠN TIỀM NĂNG NÀO. HƠN THẾ NÀO, DỊCH VỤ (TheOneSpy), SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM KHẮC PHỤC SỰ KHẮC PHỤC ĐÓ, RẰNG DỊCH VỤ TheOneSpy VÀ MÁY CHỦ LIÊN QUAN KHÔNG CÓ BẤT KỲ THÀNH PHẦN KHÔNG AN TOÀN NÀO CÙNG VỚI SỰ BẢO ĐẢM TUYỆT ĐỐI RẰNG DỊCH VỤ TheOneSpy_ SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HOẶC MỤC ĐÍCH CHỦ ĐỀ CỦA BẠN. NGƯỜI DÙNG CUỐI CHỊU CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỘC QUYỀN ĐỐI VỚI BẤT KỲ TÁC HẠI NÀO TRONG TƯƠNG LAI ĐỐI VỚI THIẾT BỊ HỌ ĐÃ MUA, HOẶC BẤT KỲ HÌNH THỨC MẤT TIỆN ÍCH VÀ DỮ LIỆU NÀO.

Ghi âm cuộc gọi dựa trên Android Dịch vụOneSpy hiện đang cung cấp tính năng liên quan đến Ghi âm cuộc gọi trên nền tảng Android. Tuy nhiên, trong khi đó là trường hợp, vẫn có một số nhà sản xuất di động hiện không hỗ trợ tính năng nói trên. Hãy lưu ý rằng điều này chỉ là do các ràng buộc áp dụng cho các thương hiệu nói trên. Trong các trường hợp như vậy, dịch vụ TheOneSpy chỉ có thể phục vụ người dùng cuối bằng cách giảm phí đăng ký xuống XNUMX/XNUMX hoặc tiếp tục gia hạn đăng ký trong trường hợp khách hàng, sở hữu thương hiệu điện thoại di động không tương thích với tính năng nói trên, đã được đăng ký cho dịch vụ ghi giá trị gia tăng cuộc gọi.

NHỮNG ĐIỀU CẦN CÂN NHẮC: Dịch vụ TheOneSpy nhằm mục đích trở thành một công cụ cho phép giám sát hiệu quả các phường và nhân viên của bạn đối với điện thoại thông minh, thuộc sở hữu của người dùng cuối hoặc có sự đồng ý và giấy phép cần thiết để giám sát. Công việc của người dùng cuối là thông báo cho những người dùng điện thoại thông minh được chỉ định rằng các hoạt động của họ đang được theo dõi. Trong trường hợp người dùng dịch vụ TheOneSpy không thông báo cho bên hoặc các bên bị ảnh hưởng bởi dịch vụ, họ sẽ vi phạm trực tiếp luật liên bang và tiểu bang. Hơn nữa, trong những trường hợp người dùng cuối cài đặt phần mềm trên điện thoại thông minh không thuộc sở hữu của bên nói trên, TheOneSpy sẽ hợp tác đầy đủ với các cơ quan liên bang và tiểu bang theo luật. Người dùng cuối dịch vụ TheOneSpy có trách nhiệm nhận thức đầy đủ và tuân theo luật của tiểu bang và liên bang áp dụng cho việc sử dụng ứng dụng liên quan đến tiện ích cụ thể của họ. Trong trường hợp có nghi ngờ về luật hiện hành, người dùng dịch vụ TheOneSpy nên liên hệ ngay với luật sư địa phương của mình trước khi đưa dịch vụ TheOneSpy vào sử dụng. Khi người dùng cuối tải xuống phần mềm TheOneSpy, họ sẽ tự động được đảm bảo rằng ứng dụng sẽ được sử dụng theo cách phù hợp với luật của tiểu bang và liên bang. Giám sát hoạt động điện thoại di động của người khác hoặc thậm chí cài đặt ứng dụng trên thiết bị của họ mà họ không biết có thể được coi là hành động đi ngược lại khuôn khổ pháp lý của quốc gia người dùng cuối. TheOneSpy sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi khai thác hoặc tác hại nào sau đó do ứng dụng gây ra. Người dùng cuối có trách nhiệm hành động một cách có trách nhiệm phù hợp với khung pháp lý trong khu vực của họ. Người dùng cuối khi mua và/hoặc tải xuống ứng dụng sẽ cam kết đồng ý với tất cả các thông tin được ghi ở trên.

Phần mềm Ứng dụng TheOneSpy được phát triển để phục vụ mục đích giám sát đạo đức dành cho các bậc cha mẹ muốn giám sát các hoạt động của người giám hộ chưa đủ tuổi vị thành niên của họ hoặc cho những người sử dụng lao động muốn giám sát cơ sở nhân viên của họ, nhưng phải có sự đồng ý rõ ràng trên giấy tờ. Người mua phần mềm TheOneSpy phải là chủ sở hữu của điện thoại di động hoặc có sự đồng ý trên giấy tờ từ phường hoặc nhân viên của họ, những người sẽ cấp cho họ quyền giám sát các hoạt động của họ trước khi họ có thể cài đặt, tải xuống hoặc kích hoạt phần mềm TheOneSpy trên một thiết bị cụ thể. điện thoại di động, Yêu cầu xác minh nếu anh ấy/cô ấy yêu cầu giám sát ở chế độ kín đáo. Dịch vụOneSpy không nên được sử dụng như một phương tiện giám sát hoặc theo dõi hầu như bất kỳ ai. Phần mềm Ứng dụng TheOneSpy không được giám sát điện thoại di động của bất kỳ người nào khác trong mạng xã hội của người dùng cuối, bao gồm cả con cái họ trên 18 tuổi mà không có sự cho phép rõ ràng, trên giấy tờ của họ. Trong trường hợp người dùng cuối cố gắng sử dụng ứng dụng TheOneSpy để theo dõi điện thoại di động không thuộc sở hữu của họ hoặc không có sự đồng ý rõ ràng của các bên bị ảnh hưởng, thì hành động đó có thể được coi là vi phạm trực tiếp luật liên bang và tiểu bang. pháp luật. TheOneSpy sẽ buộc phải cung cấp sự hợp tác đầy đủ cho các cơ quan liên bang và tiểu bang. Như một phương tiện để hiểu rõ hơn về sự đồng ý trên giấy tờ sẽ bao gồm những gì, cá nhân đang bị theo dõi hoặc người sở hữu điện thoại di động nên cấp quyền rõ ràng cho người dùng cuối của phần mềm ứng dụng TheOneSpy_ để theo dõi tin nhắn, lịch sử cuộc gọi của họ , E-mail, vị trí địa lý, nội dung đa phương tiện, danh sách liên lạc, lịch sử lướt web và các tùy chọn trình duyệt internet khác, BBM và các cuộc gọi điện thoại được ghi lại vào bất kỳ thời điểm nào. Người dùng cuối dịch vụ TheOneSpy có trách nhiệm nhận thức đầy đủ và tuân theo luật của tiểu bang và liên bang áp dụng cho việc sử dụng ứng dụng liên quan đến tiện ích cụ thể của họ. Phần mềm ứng dụng TheOneSpy không chịu trách nhiệm về bất kỳ tác hại nào sau đó hoặc việc sử dụng sai ứng dụng. Người dùng cuối phải nghiên cứu luật pháp trong khu vực của mình để hiểu tính hợp pháp của các hành động của họ. Người dùng cuối khi mua và/hoặc tải xuống ứng dụng sẽ cam kết đồng ý với tất cả các thông tin được ghi ở trên.

Menu