fbpx

Windows PC Tổ hợp phím Ghi nhật ký để theo dõi hành trình bàn phím

Bây giờ hãy theo dõi Keylogging của thiết bị cửa sổ với sự trợ giúp của ứng dụng giám sát máy tính mạnh mẽ

Có nhiều hạn chế được áp dụng trên thiết bị cửa sổ như tổ hợp phím email, tổ hợp phím mật khẩu và tổ hợp phím messenger, tính năng này cho phép bạn khám phá tất cả các tổ hợp phím hiện có trên máy tính / máy tính xách tay cửa sổ mục tiêu của bạn. Khi bạn có quyền truy cập vào tất cả các tổ hợp phím, bạn sẽ có thể biết mọi hoạt động đơn lẻ xảy ra trên thiết bị với dấu thời gian hoàn chỉnh.

Làm thế nào để tính năng gõ phím hoạt động?

Để khám phá tất cả các tổ hợp phím, bạn nên sử dụng ứng dụng giám sát máy tính. Sau đó cài đặt ứng dụng giám sát máy tính trên thiết bị cửa sổ, một khi bạn đã cài đặt ứng dụng thì bạn sẽ có thể khám phá tất cả các lỗ thỏ mà thiết bị cửa sổ của bạn có.

Làm cách nào để cài đặt ứng dụng gõ phím logger cho windows trên thiết bị đích?

Bạn muốn biết loại từ mà người dùng thiết bị mục tiêu đã sử dụng trong giao tiếp trên các trang web truyền thông xã hội được cài đặt hoặc trong tin nhắn tức thời, email và bất cứ nơi nào khác. Bạn có thể dễ dàng truy cập tất cả các tổ hợp phím được áp dụng trên thiết bị được nhắm mục tiêu nhưng bạn cần cài đặt phần mềm keylogger TheOneSpy trên thiết bị được nhắm mục tiêu. Do đó, hãy bắt đầu quá trình cài đặt trên thiết bị được nhắm mục tiêu của bạn sau khi bạn có quyền truy cập trên máy tính windows đích. Trong khi bạn đã hoàn tất quá trình cài đặt, sau đó kích hoạt nó trên máy tính để bàn của máy tính để bàn và kích hoạt tổ hợp gõ phím ứng dụng ghi nhật ký có quyền truy cập vào cổng web của ứng dụng gián điệp TOS. Bây giờ bạn có thể biết về các tổ hợp phím được sử dụng trên PC đích.

Bạn có biết những gì xảy ra đằng sau khóa cửa? Bây giờ, bạn làm.

Lợi ích cho cha mẹ

Thanh thiếu niên Yong là người am hiểu công nghệ hơn cha mẹ của họ và họ đặt rất nhiều tổ hợp phím trên trình nhắn tin, email và mật khẩu trên thiết bị cửa sổ của họ. Tính năng này cho phép cha mẹ tìm ra tất cả các tổ hợp phím mà con cái họ đã đặt trên thiết bị. Phụ huynh sẽ dễ dàng biết tất cả các loại tổ hợp phím bằng cách sử dụng ứng dụng màn hình máy tính TOS và cuối cùng họ nhận thức được từng hoạt động mà con họ làm trên thiết bị.

Lợi ích cho cá nhân

Một cá nhân có thể sử dụng nó trên máy tính xách tay Windows cá nhân hoặc thiết bị máy tính để bàn để ghi lại tất cả các hoạt động giao tiếp trong trường hợp họ sử dụng để xóa hoặc xóa thiết bị khỏi thiết bị vì một số lý do kỳ lạ. Nó sẽ giúp người dùng khai thác tất cả các giao tiếp cũ về tin nhắn, cuộc trò chuyện và nhiều hoạt động khác. Nó tiếp tục giúp họ ra ngoài để lấy dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị đích trong trường hợp bị hỏng hoặc bị mất.

Lợi ích cho nhà tuyển dụng

Tính năng này chính xác là một bản sao lưu hoàn hảo cho các nhà tuyển dụng để tiến bộ và duy trì hoạt động kinh doanh của họ; họ sẽ kiểm tra toàn bộ công việc của nhân viên, đặc biệt là trong giờ làm việc. Tính năng keylogging của giám sát máy tính bảo vệ doanh nghiệp của nhà tuyển dụng với hiệu quả tối đa và chính xác.

Bạn không có gì để mất và chỉ có sự thật để đạt được. Vậy tại sao không bắt đầu ngay hôm nay?

Menu